24 mėnesių garantija

Garantijos suteikimo sąlygos

- Jūsų įsigytam įrenginiui (išmaniajam laikrodžiui, mobiliojo ryšio įrenginiui ar belaidei ausinei) suteikiama 24 mėnesių (nuo pardavimo datos) garantija.

- Įrenginio priedams (baterijoms, įkrovikliams, ausinėms, USB laidams, dangteliams ir kt.) suteikiama 6 mėnesių garantija.

- Garantijos laikotarpiu taisyto įrenginio garantijos terminas pratęsiamas tiek, kiek užtruko jo remontas ar detalių pakeitimas.

 

Garantija netaikoma

- Įrenginio korpusui, kameros lęšiams, stikliukams ir kitoms natūraliai susidėvinčioms dalims.

- Jei gedimas atsirado dėl įrenginio naudojimo nesilaikant gamintojo instrukcijoje numatytų sąlygų.

- Jei mobiliojo ryšio įrenginys ar jo priedas buvo remontuotas, perprogamuotas asmenų ar techninių centrų, neturinčių tam gamintojo įgaliojimų; buvo pašalintas, nutrintas, sugadintas, tapo neįskaitomas arba buvo pakeistas įrenginio IMEI numeris, priedų serijos numeris.

- Jei įsigytą įrenginį paveikė drėgmė, labai aukšta ar žema temperatūra, ekstremalūs aplinkos veiksniai ar staigūs jų pokyčiai, korozija, oksidavimasis; jeigu ant jo pakliuvo maisto ar skysčių arba jis buvo paveiktas cheminėmis medžiagomis.

- Baterijai, jeigu įvyko baterijos trumpasis jungimas. Baterijos gedimu nelaikoma sumažėjusi jos talpa ir trumpesnis įkrautos baterijos budėjimo laikas.

 

Kad įrenginys veiktų kiek galima ilgiau, siūlome įdėmiai perskaityti jo naudojimo instrukciją. Joje aprašytos įrenginio funkcijos ir galimybės, taip pat rasite patarimų, kaip juo naudotis. Jei paaiškėtų, kad mobiliojo ryšio įrenginys veikia ne taip, kaip aprašyta instrukcijoje, dėl gedimo kreipkitės į UAB ,,Euraz" telefonu +370-679-60505 arba el. paštu: info@androidaz.eu .

 

Ką dar reikėtų žinoti apie garantinę priežiūrą?

- Mobiliojo ryšio įrenginio gedimo priežastį nustato tik gamintojų įgalioti techninės priežiūros centrai. Taigi galutinį sprendimą dėl garantijos galėsime pateikti gavę atitinkamo techninės priežiūros centro išvadas.

- Remontuojant ar keičiant įrenginį gali būti prarasti svarbūs jame saugomi duomenys, todėl reikėtų pasidaryti visų svarbių įrenginyje saugomų duomenų ir informacijos atsargines kopijas.

- Primename, kad už savo asmeninės informacijos saugumą esate atsakingi patys. UAB ,,Euraz" neatsako už įrenginyje esančius asmeninius duomenis.